Några exempel på uppdrag

Bild som återkopplar till porojektet: B3 CodeRight tillför expertkunskap inom systemutveckling och arkitektur.

B3 CodeRight tillför expertkunskap inom systemutveckling och arkitektur.

Med ett nytt system vill Bliwa effektivisera skaderegleringen och även vidareutveckla “mina sidor” för självservice åt kunderna. Den nya plattformen ger många fördelar med kortare handläggningstid när information hämtas från olika källor och arbetet automatiseras. Det blir också lättare för kunderna att hantera sina försäkringsärenden, komplettera med olika underlag och ta del av beslut. B3 ansvarar för den övergripande ledningen av projektet som drivs med agil projektmetodik och där leveranser sker i flera steg med olika produkter. B3 CodeRight tillför expertkunskap inom systemutveckling och arkitektur inom Azure.

Bliwa

Bild som återkopplar till porojektet: B3 ansvarar för utvecklingen av Filmstadens alla webbar och appar

B3 ansvarar för utvecklingen av Filmstadens alla webbar och appar

Filmstaden samarbetar med Rebel and Bird och B3 CodeRight sedan snart tio år tillbaka. Över tid har samarbetet växt till att innefatta både strategi, utveckling, design, tjänsteutveckling och servicedesign. Idag ansvarar B3 för utvecklingen av Filmstadens alla webbar och appar. Filmstadens hela digitala utvecklingsteam består idag av konsulter från B3 och har gjort sedan en lång tid tillbaka.

Filmstaden

Bild som återkopplar till porojektet: Journalföringsmodul för bättre service och regelefterlevnad

Journalföringsmodul för bättre service och regelefterlevnad

B3 CodeRight har varit med och utvecklat en journalföringsmodul som underlättar för Bokadirekts användare att följa Socialstyrelsens föreskrifter om journalföringsplikt. Genom anpassad funktionalitet som även inkluderar bildstöd, blir nu Bokadirekt en mer komplett och trygg tjänst för hälso- och skönhetsbranschen.

Bokadirekt

Vår affärsidé

Vi utvecklar innovativa och säkra digitala upplevelser, webbsidor, integrationer och system som hjälper företag att effektivisera sin verksamhet och utveckla sitt erbjudande - både i och utanför molnet.

Detta gör vi genom att erbjuda expertis i hela utvecklingsprocessen - från arkitektur och projektledning till utveckling och test.